Гоце Делчев - град Гоце Делчев

Град Гоце Делчев е разположен в Гоцеделчевската котловина, в югоизточното подножие на Среден Пирин, по двата бряга на Неврокопска река (Градска река), приток на река Места, която тече на 3 км източно от Гоце Делчев. В тази югозападна част на България районът е предимно планински и граничи с общините Хаджидимово, Гърмен, Банско и Сандански. Столицата София е разположена на около 200 км, а на 97 км от Гоце Делчев се намира и областният център Благоевград. На около 12 километра от града, в посока Родопите се намират прочутите Огняновски минерални извори, а над тях се подреждат архитектурните шедьоври Лещен и Ковачевица.

До 1951 година името на града е Неврокоп. Неврокоп възниква в близост до древния град Никополис ад Нестум, чиито развалини се намират на 9 километра източно. Край съвременния град Неврокоп са открити останки на крепост и селище, датиращи от 9 — 10 век, които се считат за непосредствени предци на сегашния град. Музеят в Гоце Делчев съхранява за момента старинна римска колесница, открита наскоро в региона. Освен това тук намират място и изложбите на антични предмети, открити при разкопките на Никополис ад Нестум.

Най-подробно описание на Гоце Делчев по османско време е дадено в том 7 на Сеятхатнаме на османския пътеписец Евлия Челеби. Той описва града като голям, хубав, с много джамии, текета на дервиши, ханове, хамами, училища и много красиви къщи, както и резиденции на многобройната провинциална администрация. Това селище през османско време e бил и център на културния живот.

През 18 век Гоце Делчев бавно се разраства. През 1847 година пътешественикът Август Викеснел вижда стотици къщи (500 на брой през 1569 година), в които живеят турци, българи и неколцина гръцки семейства. Той отбелязва 12 минарета, значителен по размерите си пазар с много ханове и кафенета.

През 19 век наред със земеделието, скотовъдството и пчеларството в Гоце Делчев се развиват занаятите звънчарство, златарство, самарджийство, абаджийство, кожарство, както и търговията с дървен материал. Местни кираджии и търговци пренасят и продават стоки на панаирите в градовете Сяр, Драма, Мелник и село Узунджово. От втората половина на 19 век езегодно през август се провежда Неврокопският панаир, на който се стичат търговци от цялата Османска империя, Австро-Унгария, Франция и други страни.

Природната местност, в която се намира Гоце Делчев е изключително богата и разнородна – тук има равнини, котловини, планини и речни каньони. На фона на много добре изразените планински части изпъква изключително красивата Гоцеделчевска котловина с атрактивни разломи, от които бликат множество минерални извори. Притоците на река Места са набраздили планинските склонове с тесни проломни долини, които са основен потенциал за маршрутнопознавателния туризъм.

В района на община Гоце Делчев влиза част от територията на Народен парк "Пирин", обявен за такъв с цел да се запазят уникалните екосистеми и ландшафти на Пирин планина. В територията на парка попадат водосборите на голям брой реки и езера. Растителното богатство включва близо 2000 висши растителни вида, като над 110 от тях попадат в Червената книга на България. Твърде разнообразен е и животинският свят – диви кози, мечки, вълци, сърни и др.

На 1.5 км западно от град Гоце Делчев растат вековните кестенови дървета Близнаците. Рибарникът край р. Места (3 км по шосе и 2 км по черен път в североизточна посока) предлага атрактивни занимания и консумация в специализирания рибен ресторант.

От Гоце Делчев могат да се предприемат пътувания до известния национален и международен туристически център Банско, който се намира на 32 км. През местността Попови ливади, която е климатичен планински курорт, по живописни планински пътища след 44 км се стига до самобитното село Пирин, прочутия Роженски манастир (79 км) и културно-историческия резерват Мелник, който е на разстояние от 80 км.