Село Гърмен, Община Гърмен

Село Гърмен и едноименната община са живописно разположени в полите на Западните Родопи. Районът около селото бхваща части от долината на река Места и от западните склонове на Дъбрашкия дял на Западните Родопи. От изток, север и юг граничи с общините Сатовча, Банско и Хаджидимово, а от североизток и югозапад - с Велинград и Гоце Делчев. От Гърмен столицата София се намира на разстояние от около 130 км в североизточна посока.

Живописното селце попада в историко-географската област Чеч, която е разделена между Република България и Гърция. Жителите на Гърмен се гордеят с архитектурните забележителности на своето село. Уникалната му атмосфера се дължи предимно на вековните чинари, архитектурен резерват - с. Ковачевица е възрожденски паметник на културата, дело на местния дюлгерски еснаф.

Община Гърмен се намира на границата на два климатични пояса - умереноконтинентален, който преобладава, и преходносредиземноморски, който прониква от долината на река Места. Сезоните са ясно изразени - лятото е топло, а зимата - умерено студена.

Първото светско училище в Общината е открито през 1854 година от Никола Банев, а първата църква "Св. Никола" през 1847 година. Местните жители на село Лещен са девет човека за разлика от многото посетители, наслаждаващи се на чудесните условия за екотуризъм. Особено атрактивна в селото е изцяло построената от глина къща, която е обзаведена с всички съвременни удобства. Сред археологическите забележителности в района е древният римски град Никополис ад Нестум, разположен в южната покрайнина на с. Гърмен.

Туристическите архитектурен ансамбъл в духа на традиционната архитектура на Българското Възраждане и великолепни условия за отдих. Село Горно Дряново е озарено от богатството на народната песен и древните обичаи. Горещите, лековити минерални изрвори, дар от Природата, в с. Огняново са основа на селищните и култови традиции - от римските терми и светилища до днешните курортни комплекси.

Високия природен потенциал, съчетанието на различни релефни форми с благоприятни климатични условия, правят община Гърмен привлекателно място за отдих и туризъм. Многобройни културно-исторически паметници, които свидетелстват за богатото минало на района са в хармония с уникалните природни дадености, чист въздух и лековити минералните води, бликащи от подножието на планината. Природо географското разположение на селото и областта около него са предпоставка за целогодишния мек и приятен климат. Съчетанието между всички тези фактори пък прави Гърмен изключително добра дестинация за селски туризъм, отдих и почивка.

Днес туризмът има сериозен потенциал за развитие и представлява ключов сектор в местната икономика. Изпълнението на проекта по програма ФАР-Трансгранично сътрудничество за рехабилитация на път ІІ-19 Разлог - Гоце Делчев – Драма е благоприятно за подобряване на достъпа до местността и за увеличаване на туристическия поток.